Dette valget benyttes kun når familien allerede har et betalende hovedmedlem, ungdomsmedlem eller honnørmedlem

Velkommen til innmelding pasientforbundet Hodepine Norge

  • Prisen gjelder pr. kalenderår.
  • Medlemskapet fornyes automatisk.
  • Ved å krysse av, samtykker du til at vi behandler helseopplysninger om deg. Opplysningene benyttes bl.a. for statistikk og for å kunne gi våre medlemmer et bedre tilbud.  Se mer informasjon i vår personvernerklæring.

Dersom du ikke ønsker å oppgi helseopplysninger, velger du "vet ikke/ønsker ikke oppgi".

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
  • Sosiale medier
  • Venner/Familie
  • Sak i media
  • Ved søk
  • Lege/sykehus
  • Apotek
  • Annet
Personvernerklæring
Hodepine Norge personvernerklæring Les
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.